Kontakt

Kontaktuppgifter

Remson Golf Club
Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733 (Gustav Segerstam)
06-7290666 (klubbhuset)

OBS!  Faktureringsadress:

Remson Golf Club, c/o Gustav Segerstam, Styrmansg. 1 A 26, 68600 JAKOBSTAD,

FO-nummer: 1848760-3

Kontonummer:  Nordea  FI59 1113 3000 608469

 

gsegerst(a)gmail.com
 

 

 

 

 

Log in

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com