AKTUELLT oktober 2021

AKTUELLT oktober 2021

Vi hade en bra sommar 2020 och det var svårt att tro att trenden skulle hålla i sej. Med facit i hand kan vi konstatera att vi 2021 kommer upp till toppsiffror igen. 57 nya medlemmar, vilket ger en ökning av medlemsantalet, trots att det som vanligt droppar ut en del av föregående års medlemmar. Vi kommer 2021 upp till 250 medlemmar.

Vi fick på våren ytterligare gratis fyllnadsmaterial till vår planerade korthålsbana och 5 av de 6 hålen är nu färdiga och insådda. Banan kan tas i användning tidigt år 2022. Ett chip-område har också såtts in framför klubbhuset och kommer i användning inkommande säsong.

Remson Golf Club har nu 9-hålsbanan i superbt skick. Fairways och greener kan nu mäta sej med de bästa i nejden. Maskiner har anskaffats för att trimma alla delar av banan. Ruffklipparen har bidragit till att minska på ytorna för fairwayklippning och har därmed snabbat på tiden för skötseln av banan. Ove Klemets och Sixten Lindgren har gjort grovjobbet med tidvis hjälp av frivilliga talkokrafter.. 

Torsdagstävlingarna har haft många deltagare varje vecka, 30-40 deltagare. Vöråmatchen hade 64 deltagare som helt fyllde banan. Tävlingarna fortsätter ännu hela september och in till mitten av oktober.

Garaget intill klubbhuset har gjort det bekvämare med hyreskärror, rangebollar, stolar och golfbil.

Budgeterade medlen har flutit in i önskad omfattning. Tävlingsavgifter, greenfeeintäkter och bidrag från samarbetspartners har kommit in som planerat.

 

Ordförande 

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com