Höstmötet, plock ur protokollet

Höstmötet, plock ur protokollet

Gustav Segerstam fortsätter som ordförande 2022. I styrelsen fortsätter Sixten Lindgren, Allan Öst, Mikael Vikström, Ove Strand, Johan Rosengård och Juha Autio invaldes som ny medlem. Göran Backman fungerar som sekreterare utom styrelsen.

Presenterades en återhållsam budget utan några planer på större investeringar. Detta efter de stora projekten som slutförts 2020-2021. Maskinskjul, par 3 korthålsbana, inköp av goltraktor, ruffklippare, bränsletank, hålaggregat, vertikalskärare för fairway mm.

Alla avgifter hålls på oförändrad nivå. Tävlingar fortsätter som förut, lagtävlingar 9 hål på torsdagar och helgtävlingar 18 hål. 
 

Klubbmästare 2021: Göran Backman och Linda Segerstam

Årets golfare: Johan With

Årets nybörjare: Anton Snellman

Viktig person för klubben: Juha Autio  

 

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com